Hoeveel uren werken zzp'ers?

In 2020 was de gemiddelde arbeidsduur van zzp’ers 33 uur per week. Dit zijn de uren die in een normale of gemiddelde werkweek worden gewerkt, waarbij overuren en onbetaalde uren (bijvoorbeeld voor marketing of acquisitie) niet zijn meegerekend. Zelfstandigen met personeel maken aanzienlijk langere werkweken: gemiddeld 46 uur. Maar zzp’ers werken per week wel meer dan werknemers, die gemiddeld 30 uur werken.

Van de mannelijke zzp’ers werkte 66 procent voltijds. Dat is minder dan van de mannelijke werknemers, van wie 72 procent voltijds werkte. Bij de vrouwen werken zzp’ers juist vaker voltijds (33 procent) dan werknemers (25 procent). Maar ook vrouwelijke zzp’ers hebben in ruime meerderheid een deeltijdbaan. Van alle zzp’ers wil 15 procent meer uren werken, van de werknemers 8 procent.