Hoeveel uren werken zzp'ers?

In 2018 was de gemiddelde arbeidsduur van zzp’ers 35 uur per week. Dit zijn de uren die in een normale of gemiddelde werkweek worden gewerkt, waarbij overuren en onbetaalde uren (bijvoorbeeld voor marketing of acquisitie) niet zijn meegerekend. Zelfstandigen met personeel maken aanzienlijk langere werkweken: gemiddeld 48 uur. Maar zzp’ers werken per week wel meer dan werknemers, die gemiddeld 30 uur werken.

Van de mannelijke zzp’ers werkte 70 procent voltijds. Dat is minder dan bij de mannelijke werknemers, van wie 72 procent voltijds werkte. Bij de vrouwen werken zzp’ers juist vaker voltijds dan werknemers. Maar ook vrouwelijke zzp’ers hebben in ruime meerderheid een deeltijdbaan. Van alle zzp’ers wil 13 procent meer uren werken. Dat is meer dan bij werknemers, van wie bijna 9 procent meer uren zou willen maken.

Arbeidsduur per week, 2018 (%)
 Minder dan 12 uur12 tot 20 uur per week20 tot 28 uur per week28 tot 35 uur per weekVoltijd

Mannen
Werknemers8,644,610,872
Zzp'ers9,43,889,169,8

Vrouwen
Werknemers13,112,625,824,224,2
Zzp'ers18920,618,234,3