Hoeveel uren werken zzp'ers?

In 2021 was de gemiddelde arbeidsduur van zzp’ers 35,7 uur per week. Dit zijn de uren die in een normale of gemiddelde werkweek worden gewerkt, waarbij overuren en onbetaalde uren (bijvoorbeeld voor marketing of acquisitie) niet zijn meegerekend. Zzp’ers werken per week meer dan werknemers, die gemiddeld 30,9 uur werken. Zelfstandigen met personeel maken aanzienlijk langere werkweken: gemiddeld 48,8 uur.

Van de mannelijke zzp’ers werkte 71 procent voltijds. Dat is vergelijkbaar aan dat van de mannelijke werknemers. Bij de vrouwen werken zzp’ers juist vaker voltijds (39 procent) dan werknemers (28 procent). Maar ook vrouwelijke zzp’ers hebben in ruime meerderheid een deeltijdbaan.