Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

Het CBS heeft historische reeksen over de aantallen leerlingen en studenten en de aantallen geslaagden en afgestudeerden vanaf 1900/'01. De aantallen zijn uitgesplitst naar geslacht. Daarnaast heeft het CBS een historische reeks over de overheidsuitgaven voor onderwijs. Hierin zijn de uitgaven aan studiefinanciering apart zichtbaar en worden de overheidsuitgaven ook gerelateerd aan het bruto binnenlands product (bbp).