Waarom kan de reeks 'gemiddelde verkoopprijs' een ander verloop tonen dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen?

De gemiddelde koopsom weerspiegelt de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke maand. Doordat elke maand andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen houdt hier wel rekening mee. Zie voor meer informatie hierover het artikel “Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is”.