Onderzoek en innovatie

© CBS

Om de hoge kwaliteit van statistische informatie te kunnen garanderen is er continu onderzoek nodig. Ook ontwikkelt het CBS doorlopend nieuwe methoden en technieken om op basis van nieuwe en bestaande databronnen statistieken te verbeteren, efficiënter te produceren of maatschappelijke fenomenen op nieuwe manieren inzichtelijk te maken.

De inhoud in dit blok Onderzoek en Innovatie is bedoeld om gebruikers te informeren over de innovatie inspanningen van het CBS. Deels leveren deze inspanningen ook nieuwe output op, de zogenaamde ‘beta producten’. Deze producten zijn soms probeersels, bedoeld om gebruikers te interesseren voor ons onderzoek, om feedback op te halen of te bezien welke producten relevant zijn om verder te ontwikkelen. Sommige ‘beta producten’ worden met succes doorontwikkeld en opgenomen in het reguliere statistiekproces maar de meeste beta producten hebben het in zich om na verloop van tijd (als wordt besloten de verdere ontwikkelstap niet te zetten) hun relevantie te verliezen. In de regel zijn de beta producten hier twee jaar zichtbaar.

Recente berichten


Artikelen over innovatie