Kan iemand anders voor mij de opgave doen?

Ja, een bedrijf mag het doen van de opgave aan het CBS uitbesteden aan een zogenaamde derde aangever (bijv. een expediteur). De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de opgave blijft bij het bedrijf dat de opgaveverplichting heeft bij het CBS. Het machtigen van een derde aangever kan via het webformulier 'Machtiging voor uw accountant downloaden'.