Waardoor stijgt de levensverwachting?

Stijging van de levensverwachting hangt samen met een sterftedaling. Verbeterde hygiëne en geneeskunde (bijvoorbeeld antibiotica) en de toegenomen welvaart droegen in de negentiende en twintigste eeuw bij aan een stijging van de levensverwachting; in sommige perioden meer dan andere. Roken zorgde in de twintigste eeuw voor een vertraging in de toename van de levensverwachting; eerst bij mannen en later bij vrouwen. De laatste decennia zorgden medische technologie en preventie (bijvoorbeeld het verbod op roken in openbare ruimten) voor lagere sterfte, onder andere bij hart- en vaatziekten. Zie hiervoor de StatLine tabel Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht