Kunnen de financiële balansposten alleen maar gekoppeld worden aan economische categorieën in de 5.x sfeer?

Ja, mutaties op de financiële balansposten dienen gepaard te gaan met een economische categorie 5.x. Dit is één van de nieuwe aspecten van de verdelingsmatrix: mutaties in balansposten met economische categorieën. Het gebruik van de categorieën dient conform de grijze/witte vlakken in de verdelingsmatrix te verlopen.

Categorie 5.x is in de nieuwe voorschriften wel opgedeeld in categorieën 5.1 tot en met 5.8.