Wat moet er voor de jaarrekening aan het CBS geleverd worden?

Volgens artikel 72 van het BBV moet ten tijde van de jaarrekening de verdelingsmatrix en een balansoverzicht worden geleverd aan het CBS.
Ook de papieren financiële jaarrekening zoals bedoeld in het BBV, artikel 24, lid 1b wordt opgevraagd.