Wat voor rapportageverplichting kan ik bij DNB verwachten?

Afhankelijk van de geconsolideerde balansomvang van uw onderneming zult u een kwartaalrapportage moeten indienen of een (beknopte) jaarrapportage. De kwartaalrapportage heeft een vergelijkbare reikwijdte als de rapportage aan het CBS, maar heeft een andere vormgeving. De formulierenset kunt u inzien.

In de jaarrapportage wordt enkel de hoofduitsplitsing van de balans gevraagd, en bijbehorende inkomens. Zie voor het rapportageprofiel.

U kunt van DNB bericht verwachten welk rapportageprofiel voor uw onderneming van toepassing is.

Een belangrijk verschil tussen de rapportage aan DNB vergeleken met rapportage aan CBS met betrekking tot Financiën van grote ondernemingen en betalingsbalans (SFGO) is de consolidatiekring. Bij DNB wordt in principe een rapportage per entiteit gevraagd, en niet – zoals door CBS – over de gehele consolidatiekring.