Wat moet er per kwartaal aan het CBS geleverd worden?

Volgens artikel 74 van het BBV moet per kwartaal de verdelingsmatrix en een overzicht van de financiële balans (vorderingen en schulden) geleverd worden.