Het CBS vraagt om een bestendig boekingsgedrag bij rente, afschrijvingen en belastingen. Wat houdt dit in?

De eigen boekingswijze kan met betrekking tot de posten rente, afschrijving en belasting aangehouden worden. Om de werklast te beperken, is er namelijk gekozen voor een pragmatische oplossing.

Het is van belang dat er bestendig boekingsgedrag door de jaren heen plaatsvindt. Dit is voor derden in het algemeen en voor het CBS in het bijzonder de enige manier om een zinvolle periodevergelijking te kunnen maken en vroegtijdig bijzondere ontwikkelingen te kunnen constateren. De genoemde posten hoeven niet 'netjes' verdeeld te worden over de verschillende kwartalen.

Het CBS zal de gegevens die per kwartaal aangeleverd worden vertalen naar de indeling die de Europese verordeningen (grondslag van de aanlevering) vereisen. De vertaling heeft betrekking op de omzetting van de categorieën maar ook op een goed kwartaalverloop.