Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?

Voor dit onderzoek is het nodig om bedrijven een langere periode of zelfs continu te ‘volgen’. Bij dit onderzoek wordt periodiek een deel van de bedrijven ‘ververst’. Dat wil zeggen dat een deel van de bedrijven niet in de nieuwe steekproef terugkeert. Ter vervanging worden dan andere bedrijven aangeschreven. Deze verversing vindt vooral plaats onder het midden- en kleinbedrijf. Hoe lang uw bedrijf deel uitmaakt van een onderzoek is dus vooraf niet bekend.