Blaise software

foto laat de titel Blaise zien

Blaise® is een door CBS ontwikkeld computer-assisted systeem voor (CAI-) enquêtes en verwerking van enquêteresultaten. Het draait op het Windows® besturingssysteem en is ontworpen voor gebruik bij officiële statistieken. Het is leverbaar aan landelijke statistiekbureaus en aanverwante onderzoeksinstituten. Neem contact op met CBS om te zien of u in aanmerking komt voor een licentie.

Blaise biedt hoge functionaliteit voor de CAI-enquêtes van deze tijd:

 • "Out of the box" ondersteuning voor multimodale enquêtes (CATI, CAPI, etc.) en onderzoeksprocessen als interactieve bewerking en aanpassing van data, batchverwerking, etc.
 • Beproefd interviewer-interface met schermlayouts die kunnen worden aangepast;
 • Krachtige, eenvoudige enquête-definities
 • Hetzelfde Blaise-instrument kan gebruikt worden voor elke onderzoeksmodus, gegevensbewerking en aanpassing
 • Open systeemarchitectuur die de integratie van Blaise met non-Blaise systemen en software ondersteunt
 • Volledige documentatie

Blaise wordt overal ter wereld gebruikt voor uiteenlopende soorten onderzoek:

 • Huishoudenquêtes
 • Bedrijfs- en economische enquêtes
 • Gezondheidsenquêtes
 • Enquêtes beroepsbevolking
 • Energie- en milieu-enquêtes, landbouwtellingen
 • Transversale en longitudinale steekproefopzet
 • Multimodale enquêtes

Meer informatie over Blaise kunt u vinden op http://www.blaise.com/.