Moeten de inkomsten uit het verhalen van kosten van bestuursdwang worden gezien als inkomsten uit overige goederen en diensten (3.4) of als een uitkering ingevolge wettelijke aansprakelijkheid (schadevergoeding; 4.2.3)?

We stellen voor om in het door u gebruikte voorbeeld categorie 3.4 te gebruiken. Uw vraag betreft namelijk het onderscheid tussen categorie 4.2.3 en 3.4. Omdat de betreffende inkomsten samenhangen met (eerder gedane) uitgaven voor diensten, dient het verhaal te worden geboekt onder categorie 3.4.