Hoe hoog zijn de lonen in Nederland?

Het CBS heeft verschillende cijfers over lonen. De tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008 bevat cijfers over lonen per uur, per maand en per jaar. De tabel kunt u zelf aanpassen bijvoorbeeld voor bedrijfstak.

In tabel Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100) zijn de CAO-lonen als indexcijfer opgenomen.

Recente informatie over CAO-lonen is te vinden in nieuwsbericht In derde kwartaal grootste cao-loonstijging in 10 jaar.