Wat voor werk doen flexwerkers?

Flexwerk komt in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor en is de afgelopen jaren ook overal toegenomen. In sommige bedrijfstakken komt flexwerk echter meer voor dan in andere. Ook zijn er bedrijfstakken waar flexwerkers de meerderheid van de werkenden vormen. Bijvoorbeeld in de bedrijfstakken cultuur en recreatie, de horeca en de landbouw en visserij, waar ongeveer 60 procent van de werkenden flexwerker is.

In de bedrijfstak cultuur en recreatie en de landbouw gaat het vaker om zzp’ers dan om flexibele werknemers. In de horeca gaat het vooral om flexibele werknemers. Een sector waar flexwerk weinig voorkomt is het openbaar bestuur; in 2017 was 12 procent van de werkenden daar flexwerker.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2017 (%)
 Werknemer met flexibele arbeidsrelatieZzp'er
Cultuur, sport en recreatie23,637,1
Horeca52,67,1
Landbouw, bosbouw en visserij17,441
Verhuur en overige zakelijke diensten35,111,9
Overige dienstverlening15,631,1
Specialistische zakelijke diensten12,828,7
Bouwnijverheid14,725,5
Handel30,68
Informatie en communicatie14,520,6
Vervoer en opslag24,76,9
Onderwijs17,810,4
Verhuur en handel van onroerend goed15,412,3
Gezondheids- en welzijnszorg17,97,5
Energievoorziening203,3
Industrie18,24,8
Waterbedrijven en afvalbeheer22,20
Financiële dienstverlening11,87,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten111,2

Ook bepaalde beroepen worden meer door flexwerkers uitgeoefend dan door vaste werknemers. In 2018 was van alle uitvoerend kunstenaars, auteurs en taalkundigen drie kwart flexwerker. Het gaat hier met name om zzp’ers. Ook van de keukenhulpen was bijna drie kwart flexwerker. Hier betreft het vrijwel uitsluitend flexibele werknemers. Beroepen waarin weinig flexwerkers werken, zijn bijvoorbeeld managers en directeuren, politieagenten en brandweermannen. In deze beroepen was nog geen 10 procent flexwerker.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) naar beroep, 2018 (%)
 Werknemer met flexibele arbeidsrelatieZzp'er
Uitvoerend kunstenaars9,466
Auteurs en taalkundigen6,368,8
Keukenhulpen721,3
Fotografen en
interieurontwerpers
1260
Veetelers764,9
Vuilnisophalers en
dagbladenbezorgers
60,29,6
Radio- en televisietechnici15,852,6
Verleners van overige
persoonlijke diensten
21,645,9
Kelners en barpersoneel64,53
Sportinstructeurs3429,8