Wat voor werk doen flexwerkers?

Flexwerk komt in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor, maar niet in dezelfde mate. In een paar bedrijfstakken vormen flexwerkers de meerderheid van de werkenden, bijvoorbeeld in de bedrijfstakken cultuur en recreatie en de horeca, waar om en nabij 60 procent van de werkenden flexwerker is.

In de bedrijfstak cultuur en recreatie gaat het vaker om zzp’ers dan om flexibele werknemers. In de horeca gaat het vooral om flexwerknemers. De bedrijfstak waar flexwerk het minst vaak voorkomt is het openbaar bestuur; in 2019 was 11 procent van de werkenden daar flexwerker.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2019
 Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (%)Zzp'er (%)
Cultuur, sport
en recreatie
25,138,7
Horeca52,45,1
Landbouw, bosbouw
en visserij
16,637,9
Overige dienstverlening1432
Verhuur en overige
zakelijke diensten
31,711,2
Specialistische
zakelijke diensten
11,430,2
Bouwnijverheid11,826,2
Handel30,37
Informatie en communicatie13,717,3
Vervoer en opslag24,16,9
Onderwijs17,811,1
Verhuur en handel
van onroerend goed
1311,6
Gezondheids-
en welzijnszorg
16,37,9
Industrie16,85,3
Waterbedrijven
en afvalbeheer
17,12,9
Financiële dienstverlening10,79,1
Energievoorziening11,42,9
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
101,1

Er zijn ook beroepen die meer door flexwerkers worden uitgeoefend dan door vaste werknemers. In 2020 was van alle beeldend kunstenaars 93 procent flexwerker. Deze waren uitsluitend werkzaam als zzp’er. Daarnaast waren ruim 7 van de 10 uitvoerend kunstenaars flexwerker, waarvan het merendeel werkzaam als zzp’er. Van de auteurs en taalkundigen was 83 procent flexwerker en van de keukenhulpen 73 procent. Bij de keukenhulpen gaat het vrijwel uitsluitend om flexwerknemers. Beroepen waarin weinig flexwerkers werken zijn bijvoorbeeld manager, politieagent en brandweerman. In deze beroepen was nog geen 10 procent flexwerker.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) naar beroep, 2020
 Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (%)Zzp'er (%)
Beeldend kunstenaars093,3
Auteurs en taalkundigen8,674,3
Keukenhulpen71,21,5
Veetelers9,462,3
Uitvoerend kunstenaars9,860,8
Vuilnisophalers en dagbladenbezo.56,812,3
Fotografen en interieurontwerpers10,757,1
Kassamedewerkers64,61,3
Verleners van overige persoonlij.2045,7
Kappers en schoonheidsspecialisten10,352,6