Wat voor werk doen flexwerkers?

Flexwerk komt in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor. In bepaalde bedrijfstakken komt flexwerk echter meer voor dan in andere. Daarbij zijn er bedrijfstakken waar flexwerkers de meerderheid van de werkenden vormen. Bijvoorbeeld in de bedrijfstakken cultuur en recreatie , de horeca en de landbouw en visserij, waar ongeveer 60 procent van de werkenden flexwerker is.

In de bedrijfstak cultuur en recreatie en de landbouw gaat het vaker om zzp’ers dan om flexibele werknemers. In de horeca gaat het vooral om flexibele werknemers. De bedrijfstak waar flexwerk het minst vaak voorkomt is het openbaar bestuur; in 2018 was 12 procent van de werkenden daar flexwerker.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2018
BedrijfstakWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (%)Zzp'er (%)
Cultuur, sport en recreatie23,637,4
Horeca535,8
Landbouw, bosbouw en visserij17,138,8
Overige dienstverlening1434,6
Verhuur en overige zakelijke diensten32,811,6
Specialistische zakelijke diensten12,130,4
Handel30,87,6
Bouwnijverheid13,624,6
Informatie en communicatie16,118,2
Vervoer en opslag25,97,2
Verhuur en handel van onroerend goed15,213,6
Onderwijs18,29,9
Gezondheids- en welzijnszorg17,47,9
Industrie17,84,8
Waterbedrijven en afvalbeheer18,83,1
Energievoorziening16,13,2
Financiële dienstverlening11,97,3
Openbaar bestuur en overheidsdiensten10,91

Ook bepaalde beroepen worden meer door flexwerkers uitgeoefend dan door vaste werknemers. In 2019 was van alle beeldend kunstenaars 93 procent flexwerker. Deze waren uitsluitend werkzaam als zzp’er. Daarnaast was bijna 8 van de 10 uitvoerend kunstenaars flexwerker, waarvan het merendeel werkzaam als zzp’er. Van de auteurs en taalkundigen en de keukenhulpen was drie kwart flexwerker. Bij de keukenhulpen gaat het vrijwel uitsluitend om flexibele werknemers. Beroepen waarin weinig flexwerkers werken zijn bijvoorbeeld managers, politieagenten en brandweermannen. In deze beroepen was nog geen 10 procent flexwerker.

Flexwerkers (15 tot 75 jaar) naar beroep, 2019
BeroepenWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (%)Zzp'er (%)
Beeldend kunstenaars093,3
Uitvoerend kunstenaars11,367,9
Auteurs en taalkundigen8,366,7
Keukenhulpen73,41,3
Veetelers8,960,7
Fotografen en
interieurontwerpers
1356,5
Vuilnisophalers en
dagbladenbezorgers
55,211,5
Kassamedewerkers65,21,1
Kelners en barpersoneel63,42,6
Sportinstructeurs3430