Wat voor werk doen flexwerkers?

Flexwerk komt in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor, maar niet in dezelfde mate. In een paar bedrijfstakken vormen flexwerkers de meerderheid van de werkenden, bijvoorbeeld in de bedrijfstakken cultuur en recreatie en de horeca, waar in 2023 ruim 70 procent van de werkenden flexwerker is. Bij de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij was dit met 58 procent ook relatief hoog.

In de bedrijfstakken cultuur en recreatie en landbouw, bosbouw en visserij gaat het iets vaker om zzp’ers dan om flexibele werknemers. In de horeca gaat het vooral om flexwerknemers. De bedrijfstak waar flexwerk het minst vaak voorkomt is het openbaar bestuur en overheidsdiensten; in 2023 was 22 procent van de werkenden daar flexwerker.

 

Er zijn ook beroepen die meer door flexwerkers worden uitgeoefend dan door vaste werknemers. In 2023 was van alle beeldend kunstenaars 93 procent flexwerker. Deze waren uitsluitend werkzaam als zzp’er. Daarnaast waren 8 van de 10 uitvoerend kunstenaars flexwerker, waarvan het merendeel werkzaam als zzp’er. Van de keukenhulpen was 85 procent flexwerker en ging het vrijwel uitsluitend om flexwerknemers. Beroepen waarin weinig flexwerkers werken zijn bijvoorbeeld manager, politieagent en brandweerman. In deze beroepen was ongeveer 15 procent flexwerker.