Wanneer komen de cijfers van de jaarlijkse Landbouwtelling beschikbaar?

De voorlopige cijfers van de Landbouwtelling verschijnen in december van het verslagjaar, de definitieve cijfers verschijnen in maart van het volgende jaar.