Hoeveel geld is er gemoeid met de in- en uitvoer naar en van Nederland?

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Deze tabel geeft de waarde van de in- en uitvoer in miljoenen euro's weer, uitgesplitst naar soort goederen.

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.