Hoe komt het CBS aan data?

Om statistieken te maken, maakt het CBS gebruik van vele bronnen. De bekendste manier van informatie verwerven is misschien wel de enquêteur die aan de deur of telefonisch vragen stelt aan personen en bedrijven. Maar die manier is kostbaar en tijdrovend. Omwille van kostenbesparing en efficiëntie is het CBS steeds meer overgestapt naar het verzamelen van data uit administratieve bronnen van andere overheidsinstellingen. Denk hierbij aan de Belastingdienst, gemeenten, RDW en Rijkswaterstaat. Naast registraties van de overheid is het CBS de laatste jaren ook registraties gaan gebruiken van bedrijven, bijvoorbeeld kassascangegevens van supermarkten voor het berekenen van prijsontwikkelingen.