Is het mogelijk geautomatiseerd gegevens uit AZW StatLine op te halen?

Alle tabellen in AZW StatLine zijn beschikbaar als open data in de vorm van datasets en op deze wijze automatisch te benaderen. Via webservices zijn de meest actuele data over een specifiek onderwerp aan te roepen, te filteren en te combineren. De data zijn inhoudelijk identiek aan de tabellen aan die in AZW StatLine.

Bij gebruik van een tabel in AZW Statline is via de knop ‘download data’ te kiezen voor ‘meer opties via dataportaal’. U komt dan uit bij de benodigde links voor gebruik van de data als open data en bij enkele handleidingen. Meer informatie is te vinden op de pagina over open data.