Verbetering dienstverlening voor ondernemers

© © Wavebreak Media LTD/Wavebreak

Minder vragenlijsten

Het CBS is voortdurend bezig met het verbeteren van de dienstverlening voor bedrijven die vragenlijsten ontvangen. Samen met ondernemers zoeken we naar verbeteringen om vragenlijsten makkelijker en in minder tijd in te vullen. We zorgen ervoor dat het aantal uit te sturen vragenlijsten ieder jaar afneemt. We maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere overheidsinstanties bekend zijn. Met behulp van BTW-gegevens van de Belastingdienst kunnen we bijvoorbeeld de omzetontwikkeling van bedrijven berekenen. Daardoor is het aantal bedrijven waarbij de omzet wordt uitgevraagd flink afgenomen. Maar om statistisch onderzoek te doen, blijft het altijd nodig om gegevens uit te vragen. We vragen bedrijven enkel vragenlijsten in te vullen als het niet anders kan.

Steeds meer maken we gebruik van informatie die al beschikbaar is bij bedrijven. Voor het bepalen van de consumentenprijsindex gebruiken we scannerdata van bedrijven en internetwaarneming in plaats van winkelwaarneming. Het onderzoek Internationale Handel in Goederen doen we met minder bedrijven dan andere jaren. Bovendien doet de helft van de importeurs en exporteurs jaarlijks in plaats van maandelijks opgave. Dat scheelt ondernemers veel kostbare tijd.

Makkelijker en sneller invullen

Behalve het verminderen van het aantal vragenlijsten, maken we het ondernemers zo makkelijk mogelijk om gegevens aan te leveren. Zo is voor de vragenlijst Internationale Handel in Goederen de gebruikersvriendelijke applicatie IDEP (Intrastat Data Entry Package) ontwikkeld. Veel bedrijven maken er inmiddels gebruik van. Door bestaande bronbestanden slim te combineren is de vragenlijst Goederenvervoer over de weg sterk vereenvoudigd. Dit komt mede door een goed samenwerking met de transportsector. De transportmedewerkers die het CBS hebben geadviseerd en de applicatie hebben getest, zijn enthousiast over de snelheid waarmee je nu de vragenlijst invult. Eén van hen laat weten: ‘Het invullen van de CBS-vragenlijst zal nooit een feestje worden, maar de nieuwe enquête gaat me veel tijd besparen. Veel beter!’

Ook maken we het aanleveren van gegevens makkelijker mogelijk door aansluiting te zoeken bij de bedrijfsadministratie. Door de bedrijfsadministratie te koppelen aan het Referentie Grootboekschema (RGS) kunnen bedrijven aan externe en interne rapportageverplichtingen voldoen, zonder lastige vertaalslagen in de financiële administratie. Lees meer op www.cbs.nl/bespaartijd.

Het uitvragen van gegevens blijft voor het CBS noodzakelijk, maar dat gebeurt steeds meer en meer digitaal. Zo zijn vorig jaar de papieren vragenlijsten voor de producentenprijsindex en de dienstenprijsindex vervangen door digitale waarneming.