Hoe is mijn anonimiteit gewaarborgd?

De ingevulde online vragenlijst over het sterfgeval is alleen te herleiden via het steekproefnummer/identificatienummer, en bevat niet uw naam. De NAW-gegevens van de behandelend arts voor de aanschrijving zullen na afloop van het onderzoek worden vernietigd.

Als u een papieren versie van de vragenlijst invult, en de aanschrijfbrief met uw adresgegevens losmaakt van de vragenlijst, dan is het sterfgeval (en daarmee uw gegevens als behandelend arts) alleen nog te herleiden via het steekproefnummer/identificatienummer. Dit kan alleen binnen het CBS, door slechts enkele medewerkers met geheimhoudingsplicht. De NAW-gegevens van de behandelend arts zullen na afloop van het onderzoek worden vernietigd.