Hoe kan het dat niet alle vragen automatisch ingevuld worden?

Niet alle vragen kunnen vooraf worden ingevuld. Dat komt doordat RGS alleen financiële gegevens bevat. Niet-financiële gegevens zoals het aantal werkzame personen moet handmatig worden ingevuld. Hoeveel financiële gegevens er automatisch ingevuld worden, is afhankelijk van het detailniveau van de grootboekrekeningen in uw administratie. Bepaalde financiële gegevens moet u altijd handmatig aanvullen, namelijk de specificatie van de omzet en de balanswaarde.

Bovendien is het van belang dat de RGS gegevens voldoende details bevatten. Daarom dient de koppeling met RGS minimaal op RGS-niveau 4 of 5 te zijn gelegd. U herkent het niveau aan de lengte van de RGS-code: een code op niveau 4 heeft een lengte van 10 karakters, bijvoorbeeld WBedAeaAea, een RGS-code op niveau 5 heeft 13 karakters, bijvoorbeeld WBedAeaAeaAov. Let op, codes van RGS versies 1 en 2 zijn niet te gebruiken, bijvoorbeeld WPerOvp.