Waar kan ik zien wat toerisme betekent voor de economie?

De tabellen Toerisme; kernindicatoren en Toerisme; bestedingen bevatten cijfers over de bijdrage van toerisme aan de Nederlandse economie (werkgelegenheid, bestedingen en toegevoegde waarde in basisprijzen).
Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het systeem van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen.