Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland?

Lees het in het dossier asiel, migratie en integratie

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd.

De cijfers staan ook in deze tabel.