Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland?

Deze tabel geeft het totaal aantal inwoners van Nederland, uitgesplitst naar autochtoon en allochtoon en land van herkomst. U kunt via de knop ‘pas gegevens aan’ zelf de tabel aanpassen.