Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland?

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd.

De cijfers staan in deze tabel.