Beloningen

Het CBS kan bij persoonsenquêtes een beloning aanbieden voor deelname aan haar onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een prijs die verloot wordt of een cadeaubon die iemand ontvangt na deelname aan een onderzoek. De vorm en de hoogte van een eventuele beloning verschillen per onderzoek en dit wordt altijd duidelijk in de brief die u van het CBS ontvangt gecommuniceerd. Op de pagina van het onderzoek kunt u meer vinden over de eventuele beloningen bij specifieke onderzoeken. Op deze pagina leest u het beleid rondom de beloningen.

Waarom (g)een beloning?
Tijdens het opzetten van een onderzoek wordt bepaald of er wel of geen beloning ingezet zal worden. Wanneer het CBS een onderzoek uitvoert met een beloning, zijn er aanzienlijk meer mensen bereid om mee te doen. Door het inzetten van beloningen bespaart het CBS geld omdat er minder mensen benaderd hoeven te worden voor het onderzoek. Bij het maken van deze keuze wordt altijd rekening gehouden met de bijbehorende kosten en het eventuele effect op de kwaliteit van het onderzoek.

Wanneer het CBS een prijs verloot is dit altijd in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode promotionele kansspelen en de Algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen CBS.

Contact
Wilt u meer weten over het beleid rondom de Beloningen of heeft u een klacht? Neem dan contact op met het CBS Contactcenter.