In welke periode geeft de Barometer inzicht?

De Barometer Culturele Diversiteit voor individuele organisaties is een momentopname: het geeft inzicht in de diversiteit wat betreft herkomst in een organisatie op een specifieke peildatum.

Bij de ‘ingezoomde’ Barometer, kunnen organisaties het peilmoment in principe zelf bepalen. Dit kan een specifieke peildatum zijn (bijvoorbeeld de huidige datum), maar ook een verslagjaar (bijvoorbeeld heel 2022). Het CBS beschikt over recente gegevens over herkomstland op basis van de Basisregistratie Personen.

Voor de ‘algemene’ Barometer kunnen organisaties een keuze maken uit de peilmomenten waarvoor werknemersgegevens binnen het CBS beschikbaar zijn. Indien u meer informatie wenst over welke peilmomenten beschikbaar zijn, kunt u mailen naar barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.

Om de cijfers binnen organisaties te duiden, kan gebruik gemaakt worden van het dashboard met periodieke statistieken over diversiteit op de arbeidsmarkt, dat het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemaakt heeft. Hierbij verschilt het peilmoment per statistiek.