In welke periode geeft de Barometer inzicht?

De Barometer voor individuele organisaties is een momentopname: het geeft inzicht in de culturele diversiteit in uw organisatie op een door u gekozen peildatum.

Bij de ‘ingezoomde’ Barometer, kunt u het peilmoment in principe zelf bepalen. Dit kan een specifieke peildatum zijn (bijvoorbeeld de huidige datum), maar ook een verslagjaar (bijvoorbeeld heel 2019). Het CBS beschikt over recente gegevens over herkomstland op basis van de Basisregistratie Personen.

Voor de ‘algemene’ Barometer kunt u een keuze maken uit de peilmomenten waarvoor werknemersgegevens binnen het CBS beschikbaar zijn.
 
Om de cijfers binnen uw organisatie te duiden, kan gebruik gemaakt worden van het dashboard met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, dat het CBS op verzoek van SZW gemaakt heeft. Hierbij verschilt het peilmoment per statistiek.