Vergelijking uw btw-aangifte met uw gegevens over Internationale handel in diensten.

De aankoop van goederen en diensten binnen de EU geeft u in rubriek 4b van btw-aangifte van uw onderneming. In de regel zal het bedrag van uw diensteninvoer dat u aan het CBS opgeeft hiervan deel uitmaken, in geval uw onderneming diensten enkel binnen de EU koopt. Na aftrek van door uw onderneming gekochte goederen binnen de EU, is dit bedrag gelijk aan invoer van diensten door uw onderneming binnen de EU.
De aankoop van goederen en diensten buiten de EU geeft u in rubriek 4a van btw-aangifte van uw onderneming. In de regel zal het bedrag van uw diensteninvoer dat u aan het CBS opgeeft hiervan deel uitmaken, in geval uw onderneming diensten enkel buiten de EU koopt. Na aftrek van door uw onderneming gekochte goederen buiten de EU, is dit bedrag gelijk aan invoer van diensten door uw onderneming buiten de EU.

Let op!
Deze bedragen worden voor het onderzoek Internationale Handel in Diensten” enkel als een referentiekader gebruikt, rekening houdend met de specifieke btw-regelingen voor afzonderlijke goederen en diensten.