Hoe komt het CBS aan mijn naam en adres?

© CBS

Uw gegevens krijgt het CBS vrijwel altijd uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar u woont. De gemeenten zijn volgens de wet verplicht om de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen te leveren aan het CBS. Het  CBS zorgt ervoor dat persoonsgegevens geheim blijven.