Hoeveel bedrijven in Nederland zijn in buitenlandse handen?

In 2017 waren van de 1 160 015 bedrijven die in Nederland gevestigd zijn ruim 1% van de bedrijven in buitenlandse handen. Dit blijkt uit cijfers opgenomen in de StatLine tabel Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak. Achtergrondinformatie over buitenlandse zeggenschap is te vinden in de Internationaliseringsmonitor.