Wie zijn de flexwerkers?

Bij flexwerkers liggen de verhoudingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau anders dan bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Binnen de groep flexwerkers zijn deze verschillen nog een stuk groter tussen flexwerknemers en zzp’ers. Zo zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets vaker vrouw (51 procent) dan vaste werknemers (48 procent) en beduidend vaker dan zzp’ers (39 procent).

Flexwerkers werken gemiddeld korter in de huidige baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. De gemiddelde werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is gemiddeld, 1,8 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld 10,0 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit 11,1 jaar.

Flexwerkers werken gemiddeld minder uren per week dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Ook hier verschillen flexwerknemers van zzp’ers. Bij de flexwerknemers ligt de gemiddelde arbeidsduur het laagst, met gemiddeld 25,4 uur per week in 2022. Bij zzp’ers was dit gemiddeld 35,9 uur. Ter vergelijking: werknemers met een vaste arbeidsrelatie werkten gemiddeld 33,9 uur per week in 2022.

Flexwerkers werken gemiddeld korter in de huidige baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. De gemiddelde werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is gemiddeld, 1,9 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld 10,1 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit 11,3 jaar.