Wie zijn de flexwerkers?

Bij flexwerkers liggen de verhoudingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau anders dan bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Binnen de groep flexwerkers zijn deze verschillen nog een stuk groter tussen flexwerknemers en zzp’ers. Zo zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets vaker vrouw (52 procent) dan vaste werknemers (48 procent), maar beduidend vaker dan zzp’ers (40 procent).

Flexwerknemers zijn daarnaast relatief jong: in 2020 was 48 procent tussen 15 en 25 jaar oud. Zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen; in 2020 waren bijna 6 op de 10 een 45-plusser. Het onderwijsniveau van flexwerknemers is in veel gevallen middelbaar of laag (respectievelijk 41 en 31 procent). Hierbij speelt mee dat een groot deel nog onderwijs volgt en bezig is een diploma te behalen. Ruim 8 op de 10 flexwerknemers van 15 tot 25 jaar volgen onderwijs. Zzp’ers zijn daarentegen vaker hoogopgeleid (48 procent).

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2020
 Mannen (%)Vrouwen (%)
Flexwerker
totaal
52,947,1
waarvan
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
48,351,7
Zzp'er59,740,3
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
5248

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2020
 15 tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 75 jaar (%)
Flexwerker
totaal
31,13434,9
waarvan
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie47,933,118,9
Zzp'er5,835,458,8
Werknemer met vaste arbeidsrelatie7,644,348,2

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2020
 Laag (%)Middelbaar (%)Hoog (%)Onbekend (%)
Flexwerker
totaal
24,438,835,41,5
waarvan
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
30,940,527,11,5
Zzp'er14,536,247,61,6
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
15,739,543,61,2

Flexwerkers werken gemiddeld minder uren per week dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Ook hier verschillen flexwerknemers van zzp’ers. Bij de flexwerknemers ligt de gemiddelde arbeidsduur het laagst, met gemiddeld 22 uur per week in 2020. Bij zzp’ers was dit gemiddeld 33 uur. Ter vergelijking: werknemers met een vaste arbeidsrelatie werkten gemiddeld 33 uur per week in 2020.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2020
 Korter dan 1 jaar (%)1 tot 2 jaar (%)2 tot 5 jaar (%)5 tot 10 jaar (%)10 tot 20 jaar (%)20 jaar of langer (%)Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend (%)
Flexwerker
totaal
3416,81810,610,78,31,3
waarvan
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
50,322,217,54,52,71,70,9
Zzp'er9,78,718,819,822,618,21,8
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
7,19,421,216,124,120,71,5

Flexwerkers werken gemiddeld korter in de huidige baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. De gemiddelde werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is gemiddeld 2,3 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld 10,9 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit 11,5 jaar.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar gemiddelde arbeidsduur per week, 2020
 Minder dan 12 uur per week (%)12 tot 20 uur per week (%)20 tot 35 uur per week (%)35 uur per week of meer (voltijd) (%)
Flexwerker
totaal
25,310,32737,5
waarvan
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
32,313,32727,4
Zzp'er14,85,72752,5
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
3,8635,155,1