Wie zijn de flexwerkers?

Bij flexwerkers liggen de verhoudingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau anders dan bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Binnen de groep flexwerkers zijn deze verschillen nog een stuk groter tussen flexwerknemers en zzp’ers. Zo zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets vaker vrouw (51 procent) dan vaste werknemers (48 procent), maar beduidend vaker dan zzp’ers (39 procent).

Flexwerknemers zijn daarnaast relatief jong: in 2019 was 46 procent tussen de 15 tot 25 jaar. Zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen. Van hen zijn bijna 6 op de 10 45-plusser. Het onderwijsniveau van flexwerknemers is in veel gevallen middelbaar of laag (respectievelijk 41 en 33 procent). Hierbij speelt mee dat een groot deel nog onderwijs volgt en bezig is een diploma te behalen. Bijna 8 van de 10 flexwerknemers van 15 tot 25 jaar volgen onderwijs. Zzp’ers zijn daarentegen vaker hoogopgeleid (46 procent).

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2019 (%)
 MannenVrouwen
Flexwerker
totaal
53,146,9
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
48,851,2
Zzp'er60,639,4
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
52,247,8

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2019 (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 75 jaar
Flexwerker
totaal
31,534,334,2
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
46,33419,8
Zzp'er5,734,959,4
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
7,644,148,3

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2019 (%)
 LaagMiddelbaarHoogOnbekend
Flexwerker
totaal
26,639,232,61,6
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
32,840,8251,5
Zzp'er15,936,445,91,8
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
16,640,541,71,2

Flexwerkers werken gemiddeld minder uren per week dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Ook hier verschillen flexwerknemers van zzp’ers. Bij de flexwerknemers ligt de gemiddelde arbeidsduur het laagst, met gemiddeld 23 uur per week in 2019. Bij zzp’ers is dit gemiddeld 35 uur. Ter vergelijking: werknemers met een vaste arbeidsrelatie werken gemiddeld 33 uur per week in 2019.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar gemiddelde arbeidsduur per week, 2019 (%)
 Minder dan 12 uur per week12 tot 20 uur per week20 tot 35 uur per week35 uur per week of meer (voltijd)
Flexwerker
totaal
23,910,926,938,3
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
30,313,927,628,2
Zzp'er12,85,625,755,9
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
3,76,134,555,7

Flexwerkers werken gemiddeld korter in de huidige baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. De gemiddelde werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is gemiddeld 2,2 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld 10,5 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit 11,7 jaar.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2019 (%)
 Korter dan 1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 5 jaar5 tot 10 jaar10 tot 20 jaar20 jaar of langerLanger dan 1 jaar, exacte duur onbekend
Flexwerker
totaal
37,316,81710107,31,4
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
52,521,216,24,72,61,70,9
Zzp'er10,8918,319,322,917,12,2
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
7,88,819,216,925,620,21,5