Wie zijn de flexwerkers?

Bij flexwerkers liggen de verhoudingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau anders dan bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Binnen de groep flexwerkers zijn deze verschillen nog een stuk groter tussen flexwerknemers en zzp’ers. Zo zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets vaker vrouw (52 procent) dan vaste werknemers (48 procent) en beduidend vaker dan zzp’ers (38 procent).

Flexwerknemers zijn daarnaast relatief jong: in 2023 was 46 procent tussen 15 en 25 jaar oud. Zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen; in 2023 was 57 procent 45-plus. Het onderwijsniveau van flexwerknemers is in veel gevallen middelbaar of laag (respectievelijk 40 en 30 procent). Hierbij speelt mee dat een groot deel nog onderwijs volgt en bezig is een diploma te behalen. Ruim 8 op de 10 flexwerknemers van 15 tot 25 jaar volgen onderwijs. Zzp’ers zijn daarentegen vaker hoogopgeleid (47 procent).

Flexwerkers werken gemiddeld minder uren per week dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Ook hier verschillen flexwerknemers van zzp’ers. Bij de flexwerknemers ligt de gemiddelde arbeidsduur het laagst, met gemiddeld 25,2 uur per week in 2023. Bij zzp’ers was dit gemiddeld 35,7 uur. Ter vergelijking: werknemers met een vaste arbeidsrelatie werkten gemiddeld 33,9 uur per week in 2023.

Flexwerkers werken gemiddeld korter in de huidige baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie zijn gemiddeld 1,8 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld 9,8 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit 10,9 jaar.