Wie zijn de flexwerkers?

Bij flexwerkers zijn de verhoudingen tussen werknemers naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau verschillend dan bij werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Binnen de groep flexwerkers zijn deze verschillen nog een stuk groter tussen flexwerknemers en zzp’ers. Zo zijn werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets vaker vrouw (52 procent) dan vaste werknemers (47 procent), maar beduidend vaker dan zzp’ers (39 procent).

Flexwerknemers zijn daarnaast relatief jong: in 2018 was 45 procent tussen de 15 tot 25 jaar. Zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen. Van hen zijn bijna 6 op de 10 45-plusser. Het onderwijsniveau van flexwerknemers is in veel gevallen middelbaar of laag (respectievelijk 42 en 32 procent). Hierbij speelt mee dat een groot deel nog onderwijs volgt en bezig is een diploma te behalen. Bijna 8 van de 10 flexwerknemers van 15 tot 25 jaar volgen onderwijs. Zzp’ers zijn daarentegen vaker hoogopgeleid (44 procent).

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2018 (%)
 MannenVrouwen
Flexwerker52,447,6
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
47,952,1
Zzp'er60,539,4
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
52,847,2

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2018 (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 75 jaar
Flexwerker31,235,133,7
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie45,234,620,2
Zzp'er5,43658,6
Werknemer met vaste arbeidsrelatie7,244,248,5

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2018 (%)
 LaagMiddelbaarHoogOnbekend
Flexwerker26,440,731,51,3
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
31,842,124,91,3
Zzp'er16,638,243,71,5
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
17,141,440,31,1

Flexwerkers werken gemiddeld minder uren per week dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Ook hier verschillen flexwerknemers van zzp’ers. Bij de flexwerknemers ligt de gemiddelde arbeidsduur het laagst, met gemiddeld 23 uur per week in 2018. Bij zzp’ers is dit gemiddeld 35 uur. Ter vergelijking: werknemers met een vaste arbeidsrelatie werken gemiddeld 33 uur per week in 2018.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar gemiddelde arbeidsduur per week, 2018 (%)
 Minder dan 12 uur per week12 tot 20 uur per week20 tot 35 uur per week35 uur per week of meer (voltijd)
Flexwerker23,710,826,738,8
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
29,713,527,329,5
Zzp'er12,75,925,655,9
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
3,86,234,156

Flexwerkers werken gemiddeld korter in de huidige baan dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Maar ook hier zijn de verschillen tussen flexwerknemers en zzp’ers groot. De gemiddelde werknemer met een flexibele arbeidsrelatie is ruim 2 jaar werkzaam in de huidige baan. Bij zzp’ers, die gemiddeld bijna 11 jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf, is dat beduidend langer. Voor vaste werknemers is de gemiddelde anciënniteit met 12 jaar nog wat hoger.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2018 (%)
 Korter dan 1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 5 jaar5 tot 10 jaar10 tot 20 jaar20 jaar of langerLanger dan 1 jaar, exacte duur onbekend
Flexwerker38,416,616,99,99,47,31,2
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
53,520,815,64,92,81,50,8
Zzp'er10,7919,319,121,617,91,9
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
7,27,617,718,727,120,31,4