Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?

Als een holding of beheermaatschappij is aangeschreven dan is het de bedoeling dat, voor alle productiemaatschappijen die onder deze holding of beheermaatschappij vallen, geconsolideerd wordt opgegeven.