Aantal kostendelers in geval van IOAW en IOAZ

Kostendelen is per 1 juli 2015 van toepassing bij het vaststellen van de hoogte van een IOAW- of IOAZ-uitkering. Het verschil met de algemene bijstand is, dat een individueel berekende norm nooit lager wordt vastgesteld dan 50 procent, ongeacht het aantal kostendelers. Ten behoeve van de BUS wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bovengenoemde uitkeringen vanaf juli 2015 altijd het werkelijke aantal kostendelers opgegeven, ook al heeft dit hogere aantal geen invloed (meer) op de hoogte van de individueel berekende norm.