Wat houdt de bruto weergave van de verdelingsmatrix in?

De bruto weergave houdt in dat er in het blok balansmutaties onderscheid gemaakt wordt tussen vermeerderingen en verminderingen (debet versus credit). Vermeerderingen van de activa staan aan de lastenzijde en verminderingen van de activa staan aan de batenzijde van de verdelingsmatrix. Voor de passiva geldt het tegenovergestelde. Eventuele correctieboekingen worden vanzelfsprekend in mindering gebracht op de oorspronkelijke foutieve boeking.