Waarom het onderzoek?

Er is krapte op de Nederlandse woningmarkt. Daarom heeft het kabinet als een van de oplossingen de stimuleringsaanpak Flexwonen opgesteld. Hiermee kan op korte termijn (gedeeltelijk) aan de woningvraag worden voldaan door de bouw van tijdelijke woningen.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt nu de mogelijkheid om tijdelijke woningen structureel te tellen en heeft het CBS opdracht gegeven hierover informatie op te vragen bij uw gemeente.