Hoe weet ik of ik gewonnen heb?

Wanneer u met uw deelname aan een onderzoek kans maakt op een prijs ziet u direct na het invullen van de elektronische vragenlijst of u wel of niet gewonnen hebt. Dit staat vermeld aan het einde van de vragenlijst. Bij een telefonisch of face-to-face interview hoort u het direct na afloop van het interview. Bij een papieren vragenlijst hoort u het zodra uw vragenlijst verwerkt is bij het CBS.
Snel hierna zal er contact met u opgenomen worden door iemand van het CBS. Wanneer u twijfelt kunt u kijken op de pagina van het onderzoek of kunt u contact opnemen met het CBS Contact Center.