Op de facturen staan geen gewichten, hoe moet ik dan het gewicht bepalen?

Afhankelijk van de goederencode wordt er gevraagd om een gewicht of een maatstaf. Staat dit gewicht niet op de factuur dan kunt u volstaan met een reële schatting.