Hoe wordt groene groei  gemeten?

Groene groei wordt gemeten met een set indicatoren die zijn afgeleid van een door de OESO ontwikkeld concept. Binnen dit conceptueel kader zijn vier thema’s geïdentificeerd die groene groei beschrijven, te weten de milieu-efficiëntie van het productieproces, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de milieukwaliteit van het leven en beleidsinstrumenten en economische kansen. Per thema zijn door de OESO een aantal indicatoren geïdentificeerd. In de CBS-publicatie Green growth in the Netherlands worden deze indicatoren voor de Nederlandse situatie beschreven. Zie ook de visualisatie Groene groei.