Wat verdienen flexwerkers?

Flexwerkers verdienen gemiddeld minder dan vaste werknemers. Het persoonlijk primair jaarinkomen van een werknemer met een vaste arbeidsrelatie bedroeg in 2017 gemiddeld 52 duizend euro. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie lag dit op 21 duizend euro. Daarbinnen lopen de gemiddelde inkomens voor de verschillende typen flexwerknemers sterk uiteen, van 37 duizend euro voor tijdelijke werknemers met uitzicht op vast tot 9 duizend euro voor oproepkrachten. Voor zzp’ers (in de hoofdbaan) bedroeg het gemiddeld persoonlijk primair jaarinkomen 33 duizend euro.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel andere factoren samen. Zo is de arbeidsduur van belang. Voor flexibele werknemers die voltijd werken, bedroeg het primair jaarinkomen 39 duizend euro, voor voltijd-zzp’ers was dit 43 duizend euro. Vaste werknemers die voltijds werkten hadden een gemiddeld primair jaarinkomen van 67 duizend euro in 2017. Daarnaast spelen ook vele andere factoren mee, zoals het type werk dat men doet, hoe lang men het werk al doet, en persoonskenmerken, zoals het behaalde onderwijsniveau.

Persoonlijk primair jaarinkomen, 2017* (x1 000 euro)
 Werknemer met vaste arbeidsrelatieZelfstandige zonder personeel (zzp)Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Totaal52,132,820,6
Voltijd66,642,838,9
*voorlopige cijfers

Als het gaat om uurlonen, verdienen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie gemiddeld 48 procent minder per uur dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Het loonverschil hangt in sterke mate samen met verschillen in achtergrondkenmerken; flexibele werknemers zijn bijvoorbeeld gemiddeld jonger en lager opgeleid. Zonder die verschillen zou het loonverschil 7 procent zijn.

Het loonverschil ten opzichte van vaste werknemers varieert aanzienlijk tussen de diverse soorten flexibele werknemers. Voor oproepkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren is het ongecorrigeerde loonverschil groter dan gemiddeld (58 procent), maar het voor uiteenlopende achtergrondkenmerken gecorrigeerde loonverschil is juist kleiner dan gemiddeld (3 procent). Bij uitzendkrachten is het andersom: zonder correctie bedraag het loonverschil 37 procent, met correctie nog altijd 13 procent.

Verschil basisloon flexwerkers met basisloon vaste werknemers, 2016 (%)
Type arbeidsrelatieZonder correctie Met correctie
Totaal flexibel487
Uitzicht op vast247
Tijdelijk > 1 jaar369
Tijdelijk <1 jaar5215
Uitzendkracht3713
Oproepkracht/
variabele uren
583