Wat verdienen flexwerkers?

Flexwerkers verdienen gemiddeld minder dan vaste werknemers. Het persoonlijk primair jaarinkomen van een werknemer met een vaste arbeidsrelatie bedroeg in 2019 gemiddeld 55 duizend euro. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie was dit 22 duizend euro. Daarbinnen lopen de gemiddelde inkomens voor de verschillende typen flexwerknemers sterk uiteen, van 38 duizend euro voor tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste arbeidsrelatie, tot 10 duizend euro voor oproepkrachten. Voor zzp’ers (in de hoofdbaan) bedroeg het gemiddeld persoonlijk primair jaarinkomen 36 duizend euro.

 

De hoogte van het jaarinkomen hangt met een aantal factoren samen. Zo is de arbeidsduur van belang. Voor flexibele werknemers die voltijds werken, bedroeg het primair jaarinkomen 42 duizend euro, voor voltijd-zzp’ers was dit 47 duizend euro. Vaste werknemers die voltijds werkten hadden een gemiddeld primair jaarinkomen van 70 duizend euro in 2019. Daarnaast spelen ook andere factoren mee, zoals het type werk dat men doet, hoe lang men het werk al doet, en persoonskenmerken, zoals het behaalde onderwijsniveau.

Als het gaat om uurlonen, verdienen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie aanzienlijk minder per uur dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Het loonverschil hangt in sterke mate samen met verschillen in achtergrondkenmerken; flexibele werknemers zijn bijvoorbeeld gemiddeld jonger en lager opgeleid.