Wat verdienen flexwerkers?

Flexwerkers verdienen gemiddeld minder dan vaste werknemers. Het persoonlijk primair jaarinkomen van een werknemer met een vaste arbeidsrelatie bedroeg in 2018 gemiddeld 53 duizend euro. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie lag dit op 21 duizend euro. Daarbinnen lopen de gemiddelde inkomens voor de verschillende typen flexwerknemers sterk uiteen, van 37 duizend euro voor tijdelijke werknemers met uitzicht op vast tot 10 duizend euro voor oproepkrachten. Voor zzp’ers (in de hoofdbaan) bedroeg het gemiddeld persoonlijk primair jaarinkomen 34 duizend euro.

Persoonlijk primair inkomen uit arbeid, 2018*
ZelfstandigenWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000 euro)Zelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000 euro)Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000 euro)
Totaal53,233,721,3
Voltijd68,245,040,2
*voorlopige cijfers
 

De hoogte van het jaarinkomen hangt met een aantal factoren samen. Zo is de arbeidsduur van belang. Voor flexibele werknemers die voltijd werken, bedroeg het primair jaarinkomen 40 duizend euro, voor voltijd-zzp’ers was dit 45 duizend euro. Vaste werknemers die voltijds werkten hadden een gemiddeld primair jaarinkomen van 68 duizend euro in 2018. Daarnaast spelen ook andere factoren mee, zoals het type werk dat men doet, hoe lang men het werk al doet, en persoonskenmerken, zoals het behaalde onderwijsniveau.

Als het gaat om uurlonen, verdienen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie aanzienlijk minder per uur dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Het loonverschil hangt in sterke mate samen met verschillen in achtergrondkenmerken; flexibele werknemers zijn bijvoorbeeld gemiddeld jonger en lager opgeleid.