Wat verdienen flexwerkers?

Flexwerkers verdienen gemiddeld minder dan vaste werknemers. Het persoonlijk primair jaarinkomen van een werknemer met een vaste arbeidsrelatie bedroeg in 2017 gemiddeld 52 duizend euro. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie lag dit op 21 duizend euro. Daarbinnen lopen de gemiddelde inkomens voor de verschillende typen flexwerknemers sterk uiteen, van 37 duizend euro voor tijdelijke werknemers met uitzicht op vast tot 9 duizend euro voor oproepkrachten. Voor zzp’ers (in de hoofdbaan) bedroeg het gemiddeld persoonlijk primair jaarinkomen 33 duizend euro.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel andere factoren samen. Zo is de arbeidsduur van belang. Voor flexibele werknemers die voltijd werken, bedroeg het primair jaarinkomen 39 duizend euro, voor voltijd-zzp’ers was dit 43 duizend euro. Vaste werknemers die voltijds werkten hadden een gemiddeld primair jaarinkomen van 67 duizend euro in 2017. Daarnaast spelen ook vele andere factoren mee, zoals het type werk dat men doet, hoe lang men het werk al doet, en persoonskenmerken, zoals het behaalde onderwijsniveau.

Persoonlijk primair jaarinkomen, 2017* (x1 000 euro)
 Werknemer met vaste arbeidsrelatieZelfstandige zonder personeel (zzp)Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Totaal52,132,820,6
Voltijd66,642,838,9
*voorlopige cijfers