Hoe zijn de gevraagde variabelen vastgesteld?

Door de samenwerking , zoals vermeld op de webpagina CBS voor uw bedrijf is er één overkoepelende Conjunctuurenquête Nederland, die ieder kwartaal de vinger aan de pols van het Nederlandse bedrijfsleven houdt. Voor alle commerciële bedrijfstakken worden de ontwikkelingen en verwachtingen rondom de belangrijkste conjunctuurvariabelen in kaart gebracht door ondernemers te vragen naar hun mening, bijvoorbeeld of de omzet gestegen, gelijk gebleven of gedaald is. De variabelen bestaan uit onder andere productie, bezettingsgraad, omzet, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang, investeringen, rendement en productiebelemmeringen. Daarnaast kunnen incidentele extra vragen worden gesteld over actuele onderwerpen.