In de internetvragenlijst zijn woningen opgenomen waarvan ik geen beheerder/eigenaar meer ben. Waar kan ik dit aangeven?

In de vragenlijst kunt u per woning vermelden dat u niet meer de beheerder/eigenaar bent voor de betreffende woning. Indien u weet wie de nieuwe beheerder/eigenaar is, kunt u dit eveneens in de vragenlijst vermelden. U hoeft verder geen vragen meer over deze woning te beantwoorden.