Welke informatie heeft het CBS over educatie?

Het CBS heeft cijfers over het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het vavo kan worden gezien als tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog een diploma of deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het vmbo (mavo), de havo of het vwo kunnen behalen. Het zijn vooral jongvolwassenen die zijn gezakt voor hun eindexamen en de vavo volgen vaak via een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Deze leerlingen kunnen de vakken volgen waarvoor ze gezakt zijn en zodoende nog succesvol hun diploma kunnen behalen.
Er zijn vavo-tabellen over deelnemers en gediplomeerden. De tabellen worden gespecificeerd naar onderwijssoort, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond (land en generatie) en woonregio.