Welke cijfers heeft het CBS over voortijdig schoolverlaters?

Het CBS heeft verschillende cijfers over voortijdig schoolverlaters (vsv). Zie StatLine en het thema Onderwijs-Voortijdig schoolverlaten.

Hier vind je tabellen over vsv’ers op de arbeidsmarkt, achtergrondkenmerken, terugkeer in het onderwijs. Deze tabellen hebben cijfers beschikbaar over bijvoorbeeld persoonskenmerken, woonregio, onderwijssoort, arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie. Zie hiervoor:

  • VSV; achtergrondkenmerken
  • VSV; arbeidsmarkt