Waar kan ik informatie vinden over het elektriciteitverbruik?

In de energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik staan ook de gegevens over aanbod en verbruik van elektriciteit in Nederland op jaarbasis. Aanbod en verbruik van elektriciteit op maandbasis staan in de elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik. Gegevens over de productie van elektriciteit zijn te vinden in elektriciteit; productie en productiemiddelen.