Ik ben maar een klein bedrijf/zzp'er, waarom krijg ik deze vragenlijst?

Het CBS is verantwoordelijk voor het samenstellen en publiceren van cijfers over de productie, personeelsinzet en financiën van het bedrijfsleven in Nederland. Daarom schrijft het CBS zowel grote als kleinere ondernemingen en zzp'ers aan. Dankzij uw deelname is het mogelijk om een goed beeld van de economie in Nederland te maken. Deze cijfers worden gebruikt door het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. De laatste jaren neemt daarbij het aantal kleinere bedrijven en zzp'ers in Nederland sterk toe. Het is dus nog belangrijker geworden dat wij goede gegevens verzamelen en publiceren over deze bedrijven.