faq

Krijgt u een nieuwe werkgever en wilt u blijven werken aan het project?

Heeft deze werkgever een machtiging om met microdata te werken?

Ja: dan kan via een het ‘Invulwerkblad nieuwe onderzoeker’ een nieuwe geheimhoudingsverklaring worden opgesteld. Dit formulier staat deze pagina: Aanvraag toegang microdata.

Nee: Heeft deze werkgever geen machtiging om met microdata te werken? Dan moet deze eerst aangevraagd worden door de werkgever zodat je als onderzoeker actief op het project kunt blijven werken: Aanvraag toegang microdata.