faq

Ik krijg een nieuwe werkgever en wil blijven werken aan het project. Kan dat?

Er moet minimaal een onderzoeker van de instelling waarmee de projectovereenkomst is afgesloten actief zijn op het project. Is dat na wijziging van werkgever niet meer het geval dan moet het project mee verhuizen naar de nieuwe instelling.

Heeft deze werkgever een machtiging om met microdata te werken?

Ja en hoeft het project niet verhuisd: dan kan via een het ‘Invulwerkblad nieuwe onderzoeker’ een nieuwe geheimhoudingsverklaring worden opgesteld. Dit formulier staat deze pagina: Aanvraag toegang microdata.

Ja en moet het project verhuisd: Stuur een mail met ingevuld Bijlage A en B Aanvraag toegang microdata.

Nee: Heeft deze werkgever geen machtiging om met microdata te werken? Dan moet deze eerst aangevraagd worden door de werkgever zodat je als onderzoeker actief op het project kunt blijven werken: Aanvraag toegang microdata. Vervolgens kan je je aanmelden als nieuwe onderzoeker op het project of het project verhuizen. Een andere optie is om een detacheringsverklaring of een soortgelijk dienstverband af te spreken met je vorige werkgever, ook dan kun je doorwerken op het project.