faq

Krijgt u een nieuwe werkgever en wilt u blijven werken aan het project?

Heeft deze werkgever een machtiging om met microdata te werken?

Ja: dan kan via het ‘Invulwerkblad nieuwe onderzoeker’ een nieuwe geheimhoudingsverklaring worden opgesteld. Dit formulier staat op deze pagina: Aanvraag toegang microdata.

Nee: Dan moet eerst een machtiging om met microdata te werken aangevraagd worden door de nieuwe werkgever zodat je als onderzoeker actief op het project kunt blijven werken: Aanvraag toegang microdata. Een andere optie is om een detacheringsverklaring of een soortgelijk dienstverband af te spreken met je vorige werkgever, ook dan kun je doorwerken op het project.