Wat is pseudonimiseren? En hoe gaat dat in zijn werk?

Het CBS verzamelt data van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Direct identificerende persoonskenmerken worden zo snel als mogelijk na ontvangst vervangen door een unieke code. Met deze zogeheten gepseudonimiseerde gegevens doet het CBS vervolgens statistisch onderzoek. Het CBS publiceert alleen statistische informatie als natuurlijke personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben zijn er maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens.