Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In alle provincies nam het aantal geregistreerde misdrijven in juli 2021 af vergeleken met een jaar eerder. De afname was het sterkst in Flevoland (-23 procent). In Limburg en Noord-Brabant nam het aantal geregistreerde misdrijven het minst af (-2 procent). 

In de periode maart tot en met mei 2020, gedurende de eerste gedeeltelijke lockdown, registreerde de politie in Nederland minder misdrijven dan in Nederland dan in 2019. Daarna, in de maanden juni tot en met september, was het aantal delicten hoger dan een jaar eerder. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 lag het aantal geregistreerde misdrijven weer onder het niveau van vorig jaar. In maart 2021 lag het aantal geregistreerde misdrijven weer iets hoger dan een jaar eerder. In april was dit cijfer iets lager en in mei, juni en juli beduidend lager dan in dezelfde maand in 2020.

Onder misdrijven die gemiddeld ten minste duizend keer per maand voorkomen registreerde de politie in juli 2021 vooral minder woninginbraken, namelijk 24 procent minder dan een jaar eerder. Dit aantal daalde in Zeeland het sterkst met 58 procent.