Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In het merendeel van de provincies nam het aantal geregistreerde misdrijven in december 2020 af vergeleken met 2019. De afname was het sterkst in Noord-Holland (-14 procent).

In de periode maart tot en met mei 2020, gedurende de eerste gedeeltelijke lockdown, registreerde de politie in Nederland minder misdrijven dan in Nederland dan in 2019. Daarna, in de maanden juni tot en met september, was het aantal delicten hoger dan een jaar eerder. In oktober en november lag het aantal geregistreerde misdrijven weer onder het niveau van vorig jaar. 

De afname van de criminaliteit ten opzichte van vorig jaar was in december het grootst in Noord-Holland (-14 procent), Utrecht (-10 procent), Fryslân en Limburg (beiden -8 procent). In Zeeland en Drenthe lag het aantal geregistreerde misdrijven in december iets hoger dan dat van dezelfde periode een jaar eerder.

Geregistreerde misdrijven, 2020
 Nederland (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Groningen (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Fryslân (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Drenthe (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Overijssel (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Flevoland (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Gelderland (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Utrecht (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Noord-Holland (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Zuid-Holland (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Zeeland (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Noord-Brabant (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)Limburg (% verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder)
jan10681719-192813241011
feb84-167393793191
mrt-9-16-71-7-7-6-12-10-7-11-11-17
apr-14-18-16-10-5-17-9-15-19-120-13-19
mei-3-91-1584-7-122-3-1-9
jun34-111910135-4259-8
jul1-7-7110-10-1-1-24171-1
aug43312169312-3896-8
sept5-5911-42511410912
okt-5-70-2-5-11-3-8-10-341-9
nov-5-16-41-9-6-2-4-9-15-7-10
dec-8-6-82-5-7-6-10-14-74-5-8

Onder misdrijven die gemiddeld ten minste duizend keer per maand voorkomen registreerde de politie in december vooral minder woninginbraken (-36 procent). Het aantal woninginbraken daalde het sterkst in Noord-Holland (-50 procent) en in Fryslân (-48 procent).