Onder welke economische categorie dient de rioolheffing verantwoord te worden?

Rioolheffing valt onder de categorie 4.0.x belastingen. Bij rioolheffing vindt de betaling van de burger aan de overheid plaats voor het hebben van een rioleringsaansluiting (infrastructuur), waarbij geen relatie bestaat met het feitelijke gebruik van de riolering.