Welke OData 4 commando's zijn beschikbaar?

Onderstaande lijst geeft de belangrijkste ondersteunde commando's voor CBS OData 4 weer.

Meer uitleg over OData4 is te vinden op  de website van OData4.

Een overzicht van alle geïmplementeerde functies is te vinden via Specrunner.

Commando  

Voorbeeld link

Uitleg

Equals

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden eq '2019MM02' Alle observaties van februari 2019

Not Equals

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden ne '2019MM02' Alle observaties met uitzondering van februari 2019

Greater Than

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden gt '2019MM02' and contains(perioden,'MM') Alle observaties van maanden, groter dan februari 2019

Greater Than or Equal

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden ge '2019MM02' and contains(perioden,'MM') Alle observaties van maanden, groter of gelijk februari 2019

Less Than

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden lt '2019MM02' and contains(perioden,'MM') Alle observaties van maanden, kleiner dan februari 2019

Less Than or Equal

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden le '2019MM02' and contains(perioden,'MM') Alle observaties van maanden, kleiner of gelijk februari 2019

And

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden le '2019MM02' and contains(perioden,'MM') Alle observaties van maanden, kleiner of gelijk februari 2019

Or

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden eq '2019MM02' or perioden eq '2018MM02' Alle observaties van februari 2019 of februari 2018

Not

https://odata4.cbs.nl/CBS/70072ned/RegioSCodes?$filter=not(endswith(title,'terdam')) and startswith(identifier,'GM') Alle gemeenten van Nederland, exclusief Amsterdam en Rotterdam

In

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=perioden in ( '2019MM02' , '2019MM03')
Alle observaties van februari 2019 of februari 2018

Grouping

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=(perioden eq '2019MM02' and RegioS eq 'NL01') or (perioden eq '2018JJ00' and RegioS eq 'CR02') Voorbeeld van het gebruik van haakjes

contains

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=contains(perioden,'MM') Alle observaties met maanden

endswith

https://odata4.cbs.nl/CBS/82243NED/Observations?$filter=endswith(perioden,'MM01') Alle observaties van de maanden januari

startswith

https://odata4.cbs.nl/CBS/83765NED/Observations?$filter=startswith(WijkenEnBuurten,'BU0715') Alle observaties van Buurten van de gemeente Terneuzen

Substring

https://odata4.cbs.nl/CBS/83131NED/Observations?$filter=substring(Perioden,4,2) eq 'MM' Alle observaties met maanden

date

https://odata4.cbs.nl/CBS/Datasets?$filter=date(Modified)  gt 2020-01-01 Alle datasets van de CBS catalogus aangepast na 1-1-2020

hour

https://odata4.cbs.nl/CBS/Datasets?$filter=hour(Modified)  ge 03 and hour(Modified)  le 12 Alle datasets van de CBS catalogus, die tussen 3 uur 's ochtends en 12 uur 's middags zijn aangepast (vaak datasets gekoppeld aan een nieuwsbericht)

year

https://odata4.cbs.nl/CBS/Datasets?$filter=year(Modified)  ge 2020 Alle datasets van de CBS catalogus aangepast vanaf 2020